. .

Eng. Eng.
30- 70- PhD - - ̳ ̳ ̳ ̳ ̳ 2016-2022 ̳ 㳿 .. Global Union of Scientists for Peace
.. 㳿


㳿 , .,

:

, - , - , , - ,

:

. 㳿

:

·        ..   : . / 33 . – .: «», 2013. – 240 .

·        .. / .. // 㳿: 㳿 .. . – : “- . . ”, 2014. – V. . – 36. – . 457 – 471.

·        .. - / .. // - . .. .    :   / . .. , .. . – . 2. 13 (109). – : . .. , 2014. – .246-251.

·        .. : - / .. // 㳿: 㳿 .. . – : “- . . ”, 2013. – V. . – 33. – . 532-540.

·        ..  : / .. //  㳿: 㳿 .. . – : “- . . ”, 2013. –  V. . – 34. – .198-209.

·        .. . Zarzadzanie i marketing // zeszytynaukowe Politechniki Rzeszoqskiej, - 18 (1/2011) Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszoqskiej, Rzeszow? 2011. – . 105–112 (0,5 ..)

 

: . . 2880453

© 2014-2022 㳿 .. 쳿